Czy pager przywoławczy jest dedykowany wyłącznie kelnerom?