3 Sposoby jak systemy przywoławcze pomagają w fabrykach podczas koronawirusa