Komunikacja z klientem w czasie zagrożenia epidemicznego