System przywoławczy jako element optymalizacji czasu pracy